لیست اتاق ها

Showing 1-4 of 4 results

اتاق دو تخته

بدینوسیله به استحضار می رساند، هتل 4 ستاره استاتیس، با موقعیت مکانی...

از: 2,052,000 تومان شب

سوئیت کانکت

بدینوسیله به استحضار می رساند، هتل 4 ستاره استاتیس، با موقعیت مکانی...

از: 3,627,000 تومان شب

اتاق سه تخته

بدینوسیله به استحضار می رساند، هتل 4 ستاره استاتیس، با موقعیت مکانی...

از: 2,655,000 تومان شب

اتاق دو تخته دبل

بدینوسیله به استحضار می رساند، هتل 4 ستاره استاتیس، با موقعیت مکانی...

از: 2,052,000 تومان شب