اتاق های هتل

اتاق دو تخته

بدینوسیله به استحضار می رساند، هتل 4 ستاره استاتیس، با موقعیت مکانی...

از: 1,200,000 تومان شب

سوئیت کانکت

بدینوسیله به استحضار می رساند، هتل 4 ستاره استاتیس، با موقعیت مکانی...

از: 1,800,000 تومان شب

اتاق سه تخته

بدینوسیله به استحضار می رساند، هتل 4 ستاره استاتیس، با موقعیت مکانی...

از: 1,600,000 تومان شب

اتاق دو تخته دبل

بدینوسیله به استحضار می رساند، هتل 4 ستاره استاتیس، با موقعیت مکانی...

از: 1,200,000 تومان شب